[Kadencja 2006-2010] 536

W sprawie
planowanej budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Data złożenia
2009-12-14
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Biały Alicja
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 536

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.