[Kadencja 2006-2010] 535

W sprawie
naprawy nawierzchni ulicy Waszyngtona
Data złożenia
2009-11-30
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 535

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.