[Kadencja 2006-2010] 533

W sprawie
załącznika nr 5 do raportu oddziaływania na środowisko zakładu utylizacji odpadów komunalnych
Data złożenia
2009-11-30
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 533

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.