[Kadencja 2006-2010] 521

W sprawie
zagospodarowania akwenu w Dojlidach
Data złożenia
2009-11-30
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Chojnowski Marek Jerzy
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 521

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.