[Kadencja 2006-2010] 519

W sprawie
" Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Białegostoku na lata 2004 -2015.”
Data złożenia
2009-11-30
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Dudziński Kazimierz
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 519

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.