[Kadencja 2006-2010] 513

W sprawie
chodnika przy Domu Małego Dziecka
Data złożenia
2009-10-26
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Pietruczuk Izabela
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 513

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.