[Kadencja 2006-2010] 512

W sprawie
przejścia dla pieszych przez ul. Swobodną, przy Przychodni Rejonowej
Data złożenia
2009-10-26
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Pietruczuk Izabela
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 512

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.