[Kadencja 2006-2010] 502

W sprawie
planowanej budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w rejonie ul. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku
Data złożenia
2009-10-26
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Dudziński Kazimierz
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 502

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.