[Kadencja 2006-2010] 501

W sprawie
usprawnienia pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Data złożenia
2009-09-28
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 501

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.