[Kadencja 2006-2010] 497

W sprawie
nazwy cmentarza położonego przy ul. 11-go Listopada w Białymstoku
Data złożenia
2009-09-28
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 497

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.