[Kadencja 2006-2010] 483

W sprawie
prac nad budżetem na rok 2010
Data złożenia
2009-09-28
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Chańko Jacek Krzysztof
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 483

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.