[Kadencja 2006-2010] 482

W sprawie
powołania instytucji zajmującej się rozwojem kultury, edukacji i twórczości filmowej
Data złożenia
2009-09-28
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Bil-Jaruzelski Krzysztof
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 482

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.