[Kadencja 2006-2010] 478

W sprawie
parkanu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika Jana Pawła II
Data złożenia
2009-09-07
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 478

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.