[Kadencja 2006-2010] 474

W sprawie
stanu kładki nad torami w rejonie dworca PKP Białystok Fabryczny
Data złożenia
2009-09-07
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 474

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.