[Kadencja 2006-2010] 456

W sprawie
komunikatów głosowych w autobusach komunikacji miejskiej
Data złożenia
2009-06-15
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 456

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.