[Kadencja 2006-2010] 448

W sprawie
zanieczyszczania terenów zielonych
Data złożenia
2009-05-25
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 448

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.