[Kadencja 2006-2010] 447

W sprawie
sprzedaży napojów alkoholowych w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
Data złożenia
2009-05-25
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 447

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.