[Kadencja 2006-2010] 435

W sprawie
wypuszczania psów bez kagańców
Data złożenia
2009-04-27
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 435

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.