[Kadencja 2006-2010] 427

W sprawie
uporządkowania pasa zieleni przy ulicy Zwycięstwa
Data złożenia
2009-04-27
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Madras Tomasz Stefan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 427

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.