[Kadencja 2006-2010] 420

W sprawie
tramwaju konnego
Data złożenia
2009-03-30
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 420

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.