[Kadencja 2006-2010] 411

W sprawie
wycinki suchych i połamanych drzew wzdłuż ciągów jezdnych
Data złożenia
2009-03-30
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Karpowicz Michał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 411

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.