[Kadencja 2006-2010] 387

W sprawie
usunięcia elementów zawierających azbest
Data złożenia
2009-02-23
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 387

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.