[Kadencja 2006-2010] 384

W sprawie
psów przewodników
Data złożenia
2009-02-23
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 384

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.