[Kadencja 2006-2010] 382

W sprawie
budowy pomnika Adama Mickiewicza
Data złożenia
2009-02-23
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 382

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.