[Kadencja 2006-2010] 379

W sprawie
opłaty za użytkowanie wieczyste
Data złożenia
2009-02-23
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 379

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.