[Kadencja 2006-2010] 376

W sprawie
rocznicy nadania praw miejskich Starosielcom
Data złożenia
2009-02-23
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Madras Tomasz Stefan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 376

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.