[Kadencja 2006-2010] 374

W sprawie
ogłoszenia o zamówieniu na dostawy samochodów dla Urzędu Miejskiego
Data złożenia
2009-02-23
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Kusak Włodzimierz Leszek
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 374

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.