[Kadencja 2006-2010] 370

W sprawie
uporządkowania opuszczonych posesji
Data złożenia
2009-01-20
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 370

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.