[Kadencja 2006-2010] 362

W sprawie
parkingu w rejonie zalewu w Dojlidach
Data złożenia
2009-01-20
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Nikiciuk Stefan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 362

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.