[Kadencja 2006-2010] 353

W sprawie
uruchomienia adresu e-mail w Departamencie Dróg i Transportu dla mieszkańców miasta
Data złożenia
2008-12-15
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Pietruczuk Izabela
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 353

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.