[Kadencja 2006-2010] 350

W sprawie
utwardzenia nawierzchni alejek w Parku Antoniuk oraz remontu lub wykonania nowej kładki na rzece Białej i chodnika pomiędzy ww. kładką i ul. Długą
Data złożenia
2008-12-15
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Gromko Mariusz Krzysztof
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 350

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.