[Kadencja 2006-2010] 344

W sprawie
ulicy Piastowskiej
Data złożenia
2008-11-26
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 344

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.