[Kadencja 2006-2010] 342

W sprawie
problemów związanych z biedą i ubóstwem
Data złożenia
2008-11-24
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 342

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.