[Kadencja 2006-2010] 327

W sprawie
podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) jakie odbył Przewodniczący Rady Miejskiej Białegostoku
Data złożenia
2008-10-27
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 327

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.