[Kadencja 2006-2010] 308

W sprawie
wyrównania drogi gruntowej wzdłuż ogródków działkowych, stanowiącej przedłużenie ul. Narewskiej
Data złożenia
2008-09-29
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Nazaruk Sławomir
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 308

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.