[Kadencja 2006-2010] 300

W sprawie
zapobiegania biedzie w Białymstoku
Data złożenia
2008-09-08
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 300

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.