[Kadencja 2006-2010] 297

W sprawie
poddawania trwałemu oznakowaniu psów
Data złożenia
2008-09-08
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 297

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.