[Kadencja 2006-2010] 296

W sprawie
sytuacji jednego z mieszkańców
Data złożenia
2008-09-08
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 296

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.