[Kadencja 2006-2010] 270

W sprawie
zagranicznych podróży służbowych przedstawicieli władz miasta
Data złożenia
2008-05-26
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 270

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.