[Kadencja 2006-2010] 267

W sprawie
parkingu przy cmentarzu przy cerkwi p.w. Św. Proroka Eljasza
Data złożenia
2008-05-26
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Nikiciuk Stefan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 267

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.