[Kadencja 2006-2010] 263

W sprawie
umowy między Białymstokiem a Sportową Spółką Akcyjną "Jagiellonia", której przedmiotem jest promocja miasta
Data złożenia
2008-05-26
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Madras Tomasz Stefan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 263

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.