[Kadencja 2006-2010] 254

W sprawie
wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
Data złożenia
2008-05-26
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Danieluk Andrzej
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 254

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.