[Kadencja 2006-2010] 247

W sprawie
poddawania trwałemu oznakowaniu psów
Data złożenia
2008-04-21
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 247

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.