[Kadencja 2006-2010] 234

W sprawie
budowy odcinka drogi
Data złożenia
2008-04-21
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Karpowicz Michał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 234

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.