[Kadencja 2006-2010] 231

W sprawie
zmniejszenia liczebności klas szkolnych
Data złożenia
2008-04-21
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Bil-Jaruzelski Krzysztof
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 231

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.