[Kadencja 2006-2010] 224

W sprawie
„ślizgawki miejskiej”
Data złożenia
2008-03-31
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 224

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.