[Kadencja 2006-2010] 218

W sprawie
utworzenia mieszkań z możliwością zamieszkania czasowego rodzin zastępczych z wychowankami na czas pełnienia tej funkcji
Data złożenia
2008-03-31
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Kochan Janusz Ryszard
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 218

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.