[Kadencja 2006-2010] 214

W sprawie
zlecenia realizacji w latach 2008-2011 zadań publicznych z zakresu działalności wspomagajacej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz pomioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego.
Data złożenia
2008-03-31
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Bil-Jaruzelski Krzysztof
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 214

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.