[Kadencja 2006-2010] 203

W sprawie
wycięcia topoli przy ul. Wesołej
Data złożenia
2008-02-25
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 203

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.