[Kadencja 2006-2010] 199

W sprawie
przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Branickiego z ulicą prowadzącą do Galerii Handlowej Białej
Data złożenia
2008-02-25
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Pietruczuk Izabela
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 199

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.